Home  /  Digitaal loket  /  E-Loket burgerzaken

E-Loket burgerzaken

Op het digitaal loket kan je formulieren invullen en automatisch doorsturen naar het stadsbestuur voor verdere afhandeling.

Aanvragen

Laatste wilsbeschikking

Indien u voorheen al uw laatste wilsbeschikking (begraven worden, gecremeerd worden, etc...) bepaald hebt kunt u hier een attest van opvragen.Vul je formulier online in en stuur automatisch door naar het stadsbestuur voor verdere afhandeling.

Indienen aanvraag wettelijke samenwoning

Indienen verklaring tot wettelijke samenwoning op basis van artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek.

Adreswijziging

Adreswijziging

De aangifte van adreswijziging dient binnen de 8 dagen, na het betrekken van de woning, in de gemeente van aankomst te gebeuren. Vul je formulier online in en stuur automatisch door naar het stadsbestuur voor verdere afhandeling.

Attesten en uittreksels

Digitale uittreksels bevolking

Een uittreksel uit het bevolkingsregister toont aan dat je als bewoner bent ingeschreven in de gemeente Ardooie. Je kunt een attest uit het bevolkingsregister voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding, ...) aanvragen.


Getuigschrift van woonst voor huwelijk

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.


Getuigschrift van woonst

Een attest van woonplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.


Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst

Aanvraag van een digitaal uittreksel uit het bevolkingsregister.

Getuigschrift van nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Uittreksel historiek van de burgerlijke staat

Bij de dienst Burgerzaken kunt een kunt u historiek van burgerlijke staat bekomen.

Getuigschrift van leven

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.


Uittreksel inschrijving op adres

Uittreksel van inschrijving op adres bevatten enkel jouw adresgegevens.

Uittreksel met gezinssamenstelling

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.


Getuigschrift van woonst met historiek alle adressen

Het attest van woonplaatshistoriek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten Ardooie.


Getuigschrift van woonst met historiek adressen voor eigen gemeente

et attest van woonplaatshistoriek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen binnen de gemeente Ardooie.

Burgerlijke stand

Attesten burgerlijke stand

Allerhande afschriften registers burgerlijke stand, zoals geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding en nationaliteit.

Strafregister

Digitaal uittreksel strafregister

Bewijs goed zedelijk gedrag. Er bestaan 3 soorten uittreksels uit het strafregister.

Inschrijven nieuwsbrief

Volg ons op de voet met onze nuttige nieuwsbrief vol met nieuws en evenementen van jouw gemeente.

Inschrijven

Locatie

Dienst Onthaal
Hoogstraat 41
9450 Haaltert
Routebeschrijving